V. Cargo Logistics

CZEENG

Poskytujeme klíčová řešení dodavatelského řetězce významným společnostem globálního trhu.

Realizujeme služby v oblasti logistiky již od roku 2005. Svým obchodním partnerům nabízíme komplexní služby v podobě zajišťování přepravy zboží, skladování, správy obalového hospodářství a dalších podpůrných logistických procesů.

Prioritou je pro nás dodávat službu v co nejvyšší kvalitě s ohledem na maximální úspornost, čímž si budujeme dlouhodobé vztahy s našimi obchodními partnery

Jsme společensky a environmentálně zodpovědná společnost s chutí se stále vyvíjet a čelit novým výzvám.
Patříme mezi členy Svazu spedice a logistiky České republiky, z. s.

logo ifs

Přeprava potravin

Jsme držiteli certifikátů IFS 2.3

Poskytujeme přepravu splňující zvýšené hygienické požadavky dle normy IFS Logistics 2.2 pro potravinové i nepotravinové zboží.
Nabízíme možnost skladování zboží za zvýšených hygienických podmínek v souladu s normou IFS Logistics 2.3.
Dodáváme potravinové zboží do tuzemských i zahraničních obchodních řetězců.

logo iso

Kvalita služby

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2015

Naší prioritou je poskytovat službu v co nejvyšší kvalitě, kdy jsou veškeré klíčové pracovní postupy naší společnosti certifikovány systémem řízení jakosti dle normy ISO 9001:2015.

logo ssl

Nabídka služeb

Nabízíme vnitrostátní i mezinárodní přepravu zboží zejména v rámci Evropy a skladování v ČR.

Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu s normou IFS za zvýšených hygienických požadavků pro přepravu potravinového i nepotravinového zboží.

  • Celovozové zásilky do 25 t
  • Celovozové zásilky do 23 t s řízenou teplotou
  • Zásilky prostřednictvím solo vozů 3–8 t
  • Dokládky dle požadavků zákazníka
  • Expresní kusové zásilky
  • Skladování
  • Správa obalového hospodářství

Kontakty

vcargo@vcargo.cz

+420 315694412

V. CARGO CZ s.r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
IČ: 27407993, DIČ: CZ27407993

Dokumenty společnosti

© 2023 V. CARGO

V. CARGO CZ  s.r.o.  Naše společnost neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných na tomto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Všechny materiály zpřístupňované
na tomto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv
předběžného oznámení. Veškeré  informace zpřístupňované na tomto serveru zůstávají majetkem společnosti V. CARGO CZ s.r.o.